بررسی پایداری دیواره چاه در لایه های شیلی

چكيده لايه هاي شيلي كه در 75 درصد مقاطع حفاري شده يافت مي شوند، سبب بروز 90 درصد از مشكلات مربوط به ناپايداري چاه مي باشند. درهنگام حفاري در سازندهاي…

ادامه خواندن بررسی پایداری دیواره چاه در لایه های شیلی