بررسی پایداری دیواره چاه در لایه های شیلی

چكيده لايه هاي شيلي كه در 75 درصد مقاطع حفاري شده يافت مي شوند، سبب بروز 90 درصد از مشكلات مربوط به ناپايداري چاه مي باشند. درهنگام حفاري در سازندهاي…

ادامه خواندن بررسی پایداری دیواره چاه در لایه های شیلی

تأثير تنش هاى ناشى از عمليات حفارى بر چاه و ضريب پوسته

چكيده   در اثر ضربات مته حفارى، خصوصيات سنگ (خصوصاً مكانيك سنگى) تغيير مي كند. اين تغييرات در سنگ مخزن سبب افت فشار مخزن در اطراف چاه در حين بهره…

ادامه خواندن تأثير تنش هاى ناشى از عمليات حفارى بر چاه و ضريب پوسته