تأثير تنش هاى ناشى از عمليات حفارى بر چاه و ضريب پوسته

box1

چكيده

 

در اثر ضربات مته حفارى، خصوصيات سنگ (خصوصاً مكانيك سنگى) تغيير مي كند. اين تغييرات در سنگ مخزن سبب افت فشار مخزن در اطراف چاه در حين بهره بردارى مى شود. پس از عمليات تكميل چاه براى تخمين ضريب پوسته دارسى از اطلاعات چاه، آزمايش هاي متفاوتي انجام مى گيرد. براى طراحى و در نظر گرفتن عمليات ترميمى و پيشگيرى، شناخت منبع اصلى ضريب پوسته ضرورى است. تعيين ضريب پوسته مربوط به عمليات حفارى و ضربات ناشى از سرمته در اطراف چاه از اهميت فراواني برخوردار است. هدف از تعيين اثرگذارى مته بر روى افت فشار اطراف چاه، كنترل اثر ضربه هاي مته براى پيشگيرى از صدمات وارد بر چاه مى باشد. براي محاسبه ضريب پوسته در اطراف چاه به علت صدمات وارد بر سازند، مطالعات مخزنى زيادى

انجام گرفته است. در اين تحقيق با توجه به تأثيرات حفاري سعى بر تعيين اثرگذارى اين پارامترها بر ضريب پوسته اطراف چاه با ديد مكانيك سنگى است. نتايج نشان مي دهند، قابليت كنترل و كاهش ضريب پوسته حاصل در اطراف چاه با انتخاب مناسب نوع حفارى و سرمته مورد استفاده،ارتباط دارد. اين بررسى همچنين ارتباط بين بخش هاى مختلف عملياتى صنعت نفت براى پيشگيرى از صدمات وارد بر چاه را تأييد م يكند به طوري كه با مطالعه و بررسى سازند قبل از شروع عمليات حفارى براى كاهش صدمات وارد بر چاه مي توان به طراحي بهينه اقدام كرد كه اين صدمات افت فشار قابل توجه و در بعضي موارد عدم بهره بردارى از مخزن را در پي داشته اند مي توان به طراحي بهينه اقدام كرد كه اين صدمات افت فشار قابل توجه و در بعضي موارد عدم بهره بردارى از مخزن را در پي داشته اند.

مقدمه

 

صدمات وارد بر سازند در حين فرايندهاى حفارى، توليد و ساير عمليات هاى كارى، فرايندى نامطلوب و مشكل ساز از لحاظ فنى و اقتصادى در بازيابى نفت و گاز از مخازن هيدروكربنى است. تعيين صدمات سازند، كنترل و ترميم آن ها از مهم ترين مسائل رايج دستيابى به استخراج مخازن هيدروكربنى است. اين صدمات به علت عوامل مخرب مختلف شيميايى، فيزيكى، زيستى و فعل و انفعالات دمايى در سازند و سيال و تغيير وضعيت سازند به دليل فشار برشى سيال است.

صدمات سازند وارد بر چاه، اصطلاحى فنى است كه به اختلال در نفوذپذيرى سازند حاوى نفت به دليل فرايندهاى مضر اشاره مى كند. صدمات سازند، عملكردى غيرمطلوب و مشكلى اقتصادى مى باشد كه ممكن است در حين عمليات هاى مختلف بازيابى نفت وگاز رخ دهد.

بخش هاى مختلف شامل توليد، حفارى، شكافت هيدروليكى و فرايندهاى كارى ديگر شامل اين مقوله مى شوند. در بيان عام، صدمه سازند را مى توان دردسر پرهزينه اي براى صنعت نفت وگاز تعريف كرد.

شاخص صدمه سازند، كاهش نفوذپذيرى، صدمه پوسته ۱ و كاهش كارايى چاه را شامل مي شود. صدمه سازند لزوماً ترميم‌پذير نيست و گاهي غير قابل برگشت به حالت اوليه است. از اينرو بهتر است از صدمه وارد بر سازند جلوگيرى شود تا نيازى به ترميم نداشته باشد.

برگرفته از مقاله: «تأثير تنش هاى ناشى از عمليات حفارى بر چاه و ضريب پوسته»
نوشته: محمدرضا سعيدى نيا و سيدرضا شادى زاده
جهت دانلود متن کامل مقاله بر روی این متن کلیک کنید.

Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on whatsapp
واتس‌اپ
Share on linkedin
لینکداین
Share on facebook
فیسبوک

پاسخی بگذارید