بررسی پایداری دیواره چاه در لایه های شیلی

I800X500_048974114973

چكيده

لايه هاي شيلي كه در ۷۵ درصد مقاطع حفاري شده يافت مي شوند، سبب بروز ۹۰ درصد از مشكلات مربوط به ناپايداري چاه مي باشند. درهنگام حفاري در سازندهاي شيلي با استفاده از روش هاي عددي، تحليلي و در نظر گرفتن پارامترهاي صحيح و منطقي مي توان به كاهش هزينه هاي ناشي از ناپايداري ديواره چاه پرداخت و با درك صحيح به وضعيت پايداري كمك كرد. اين تحقيق نيز پيرامون تاثير خصوصيات فيزيكي و مكانيكي شيل بر پايداري و نگهداري ديواره چاه هاي نفت در يكي از ميادين نفتي ايران است.
در اين پژوهش با استفاده از دو روش عددي (نرم افزار و روش تحليلي در يك مقطع از چاه كه در آن FESTO3) ناپايداري شيل مشاهده شده، تحليل پايداري انجام گرفت و با روش تحليلي براي حالات مختلف تنش هاي برجا، پنجره وزن گل ارائه شد. همچنين توسط روش عددي، يكي از اين وضعيت ها كه مطابق با وضعيت چاه موردنظر است مورد بررسي قرار گرفت و وزن گل بهينه براي آن عمق پيشنهاد شد و سپس نتايج به دست آمده از دو روش تحليلي و عددي مقايسه شد. نتايج نشان مي دهد كه آگاهي از وضعيت و مقدار تنش هاي برجا، تاثير زيادي بر روي تحليل ها دارد.

مقدمه

وجود لايه هاي شيلي در اعماق زمين در زمان حفاري براي استخراج نفت و گاز يكي از مشكلات اساسي حفاري و توليد است. با وجود مطالعات فراوان برروي شيل ها و خصوصيات پيچيده آن ها، هنوز مشكلات حاصل از وجود لايه هاي شيلي باعث بالابردن هزينه در حفاري چاه هاي نفت مي باشد.
در بيشتر تحقيقات انجام شده برروي شيل، به بررسي خصوصيات فيزيك وشيميايي رفتار آن در هنگام حفاري و بعد از آن پرداخته‌اند و سعي كرده اند تا با معرفي روابطي براي تغيير در تركيبات گل حفاري، شيل را پايدار سازند. بررسي شيل از ديدگاه مكانيك سنگ، جنبه جديدي از مطالعات است كه در سال هاي اخير در حال توسعه مي باشد. از جمله موارد داراي اهميت در مطالعه پايداري چاه هاي افقي، تعيين تنش برجا است.
براساس تحقيقات انجام شده، مقاومت سنگ در مقايسه با ديگر پارامترها مانند خصوصيات الاستيك سنگ، شرايط زه كشي و سطوح لايه بندي در پايداري چاه از اهميت بيشتري برخوردار است. براساس اينكه ناحيه مورد مطالعه از نظر تكتونيكي آرام يا فعال است و همچنين چگونگي تنش هاي برجاي غالب از نوع نرمال، فشاري و يا از نوع گسل هاي امتداد لغز باشد، مسير بهينه چاه عمودي، مايل و افقي تعيين خواهد شد.

 

برگرفته از مقاله: «بررسي پايداري ديواره چاه در لايه هاي شيلي، مطالعه موردي: ميدان نفتي اهواز»
نوشته: مرتضي احمدي، محمد سليماني و نفيسه صالحي سياوشاني
جهت دانلود و مطالعه متن کامل مقاله بر روی این متن کلیک کنید.

Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on whatsapp
واتس‌اپ
Share on linkedin
لینکداین
Share on facebook
فیسبوک

پاسخی بگذارید